O nas

Projekt jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji

 

                 

Projekt dofinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

 Aplikacja GooDoo - narzędzie do profesjonalnego zarządzania wolontariuszami, została zrealizowana przy wsparciu FPBŻ oraz UW i jest produktem należącym do Laboratorium EE  dostępnym na licencji niewyłącznej.